اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

نرم افزار پروگرام برد Smart_Programer

نرم افزار پروگرام برد Smart_Programer

آسانسور خورشیدی

پار کنترل پیشرو در صنعت آسانسور های خورشیدی

اهدای جایزه از طرف اتاق صنعت استانبول

وزیر محیط زیست ترکیه و رئیس اتاق صنایع استانبول آقای اردوغان بایراکتار به همراه اعضای اتاق و کمپانی های شرکت کننده در این رقابت حضور داشتند

کانال های تلگرام پار لیفت

کانال های تلگرام پار لیفت

راهنمای نصب و عیب یابی ترون III

راهنمای نصب و عیب یابی ترون III

راهنمای نصب و عیب یابی پریمات

راهنمای نصب و عیب یابی پریمات