• موتور

EMF تنها موتور گیرلس دارنده ثبت اختراع از آمریکا و اروپا


موتور آسانسور +A (تکنولوژي برتر آلمان)

گيرلس 220v