مراحل تیون کردن موتور آسانسور با درایو جفران

تنظیمات اجزای آسانسورها از حساسترین بخش های عملیات نصب و راه اندازی آسانسور بوده.

یکی از مهمترین بخش های آسانسور که نیازمند تنظیمات مختلف است، تابلو فرمان آسانسور و مخصوصا" تنظیمات درایو می باشد.به طور معمول در آسانسورها از درایوهای گوناگونی استفاده می شود، تنظیم دقیق درایو نیز یکی از اساسی ترین موارد کارکرد صحیح آسانسور بوده که باید این تنظیمات توسط افراد واجد شرایط و مسلط و ترجیحا" تکنسین های شرکت تولید کننده تابلو کنترل آسانسور بر اساس مشخصات موتور و دیگر تجهیزات انجام گردد.
همکار گرامی جناب آقای مهندس مجید پار تصاویر متنوعی از مراحل تیون کردن موتور با درایو جفران (Gefran Drive) را به نمایش گذاشته اند، ضمن تشکر از ایشان تصاویر مذکور را تقدیم علاقمندان و همکاران ارجمند می نمائیم.