پریمات

قابلیت راه اندازی آسانسور تا 12 طبقه به صورت تک شاسی
کنترل فاز ON BOARD
قابلیت اضافه کردن سیستم نجات اضطراری UPS به تابلو
ارتباط سریال بین تابلو و کابین به صورت CAN BUS جهت صرفه جویی در تراول کابل
قابلیت تنظیم برای طبقه پارک
تنظیم سرویس دهی طبقات به صورت مجزا UP/DOWN/FULL COLECTIVE
قابلیت تعریف کد SERVICE CALLL
دارای اعلام طبقات گویا
امکان پاک کردن فرمان اشتباه از داخل کابین با فشار مجدد همان شستی
تعیین تعداد فرمان های داخل کابین جهت جلوگیری از احضارهای بی مورد
خروجی کد سون سگمنت برای نمراتور